توری ضد سایش

این توری فلزی از دسته توری سرندی می باشد که در پروژه های عمرانی جت جلوگیری از سایش و اختلال در روند حرکت استفاده می شود.البته توری ضد سایش را در جاهای مختلف می توان مشاهده کرد و معمول ترین استفاده آن در نانوایی ها جهت استفاده در پیشخوان و سرد شدن نان می باشد.

توری ضد سایش نیز ب توجه به نوع کاربرد و محیط استفاده قابل بررسی از نظر اندازه چشمه و جنس کالا می باشد.