خرید مفتول استیل

مفتول استیل

در پروسه تولید استیل همانطور که در مقاله آقای استیل گفته شد این محصول آلیاژی در اشکال مختلفی تولید و عرضه می شود که مفتول نیز یکی از آنهاست. استیل در ایران هنوز تولید مستقیم ندارد و در حال حاضر ادامه مطلب