توری پلاستیکی مرغوب

توری پلاستیکی

توری پلاستیکی در خیابان پامنار بازار تهران به صورت کلی و جزیی به فروش می رسد.در واقع بورس اصلی و بازار تمامی انواع توری پلاستیکی،پلیمری، توری استیل و فلزی و ورق های فلزی در پامنار است. توری پلاستیکی کاربردهای زیادی ادامه مطلب