استرچ متال

استرچ متال | توری کششی

استعلام قیمت در مورد ورق استرچ متال توری فلزی کششی به مواردی زیادی بستگی دارد که در ادامه مطلب به آن می پردازیم. استرچ متال Stretch Metal با نامهای متفاوتی نظیر: توری کششی ،مش متال، اکسپندد متال expanded metal شناخته ادامه مطلب