قیمت توری استیل

توری استیل

بدون شک شما یکی از مصرف کنندگان توری استیل هستید! توری استیل یکی دیگر از انواع مشتقات فلزی پر کاربرد است. توری استیل از مفتول استیل بافته و پرداخته می شود.درشتی چشمه و ریزبافت بودن توری به ضخامت مفتول و ادامه مطلب